Empiria

25 zł/os
Dorosły
40 zł/os
Dziecko

OPEN

Empiria + Place zewnętrzne

30 zł/os
Dorosły

65 zł/os
Dziecko

Place
zewnętrzne

25 zł/os
Dorosly
40 zł/os
Dziecko

Poniższe bilety nie są dostępne w sprzedaży internetowej:

Bilety ulgowe

1 zł/os
Bilet urodzinowy
1 zł/os
Dziecko do 100 cm
1 zł/os
Opiekun os. niepełnosprawnej
10%
Osoba niepełnosprawnej
10%
Studenci
Osoba niepełnosprawnej
10%
Emeryci / Renciści

Rodzinna Karta Klienta

5 zł/os
Dorosły Open

55 zł/os
Dziecko Open

30 zł/os
Dziecko Empiria

30 zł/os
Dziecko Place zew.

*RKK jest wydawana każdemu klientowi odwiedzającemu Park i uprawnia do kolejnego wejścia w promocyjnej cenie.

Escape Room'y

99 zł / pokój
50 min od 2 do 6 osób

*RKK jest wydawana każdemu klientowi odwiedzającemu Park i uprawnia do kolejnego wejścia w promocyjnej cenie.