You are currently viewing Położenie

Położenie

Kontynuując temat naszego położenia naszym punktem orientacyjnym na mapie roztocza (odwiedzając atrakcje w Suścu lub Hamerni, a jadąc z Lublina możesz nas odwiedzić – zapraszamy) jest mierzący około 40 metrów komin po byłej klinkierni.
Jadąc z Lublina lub Zamościa skręcamy zaraz przed nim, a od Tomaszow a zaraz za nim.